Extrainsatt årsmöte

Härmed kallas medlemmarna i Uppsala Akvarieförening till årsmötet 2023. Välkomna onsdagen den 15/3, klockan 19:00 – 21.00 med fika och mingel från klockan 18:30. Notera att vi är på Herpers Choise på Hållnäsgatan 5B. Om du åker buss så ta buss 10 mot Librobäck och kliv av vid Hållnäsgatan.

Det extra årsmötet behövs då vi inte kunde redovisa ekonomin och revisorn därför inte kunde göra sin presentation. Det gjorde att årsmötet inte kunde besluta om avgående styrelsens ansvarsfrihet.

Styrelsen har också permanent adjungerat våra suppleanter och vi kommer därför behöva välja nya suppleanter.

Programmet ser ut så här

 • Fika och mingel 18.30 – 19.00.
 • Extrainsatt årsmöte.
 • Föredrag om odling av Amanoräkor
 • Medlemsauktion.

Om du inte betalt medlemsavgiften än så är det hög tid nu. Du kan även bli medlem på årsmötet men då först efter den nya styrelsen valts.

Ordinarie medlem 100 kr
Familj 150 kr
Junior 50 kr

Dagordning

 • Fråga om mötets behöriga utlysande.
 • Val av ordförande och sekreterare för det extrainsatta årsmötet.
 • Val av två justerare.
 • Ekonomisk berättelse.
 • Revisorernas berättelse.
 • Fråga om ansvarsfrihet för den avgående styrelsen.
 • Val av ersättare till styrelsen.

Efter detta blir det alltså ett vanligt månadsmöte med föredrag och auktion.

0 kommentarer

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *