Om UAF

Den 20e oktober träffas vi på Biotopia för auktion, föredrag, fika och en massa akvariesnack. Mer information.

Välkommen till Uppsala Akvarieförening. Vi är en av Sveriges äldsta akvarieföreningar och vi är aktiva med såväl månadsmöten som andra aktiviteter.

Medlemsmöte

I skrivande stund planerar vi just för ett fysiskt möte den femtonde september klockan 18:30 på Biotopia. Alla är välkomna. Fika, tävlingar och medlemsauktion väntar.

Här hittar du mer information

Föreningens syfte

Föreningens syfte är att stödja medlemmarna i sin hobby samt att anordna aktiviteter för dem. Dessutom är föreningens stora passion att sprida kunskap om och öka förståelsen för akvaristiken i samhället.

Vår verksamhet

Grunden i verksamheten är våra medlemsmöten. Förutom detta, träffas vi vid studieresor, foderfångarutflykter, hemma-hos-reportage, utställningar m.m.

Under Corona har vi inte haft några regelbundna möten. Mötena hålls normalt den tredje onsdagen varje månad (utom sommaruppehåll i juni, juli och augusti) klockan 19:00 på Biotopia, Vasagatan 4. Välkommen från ca 18.30 för lite fika och mingel innan.

Uppsala akvarieförening är givetvis medlem i Sveriges Akvarieföreningars Riksförbund (SARF).

Historia

Uppsala akvarieförening (UAF) bildades 1935 och är därför en av Sveriges absolut äldsta akvarieföreningar. Föreningen har under alla år aktivt arbetat för att stimulera intresset för akvariehobbyn.