Styrelsen

Styrelsen väljs varje år på Föreningsstämman. Det är ett ideelt uppdrag och allt engagemang sker på de förtroendevaldas fritid. För verksamhetsåret 2022 är följande personer valda:

Ordförande

 • Per Trelje

Sekreterare

 • Ann-Sofi Zollner

Kassör

 • Fredrik Johansson

Ledamöter

 • Jonas Jonsson
 • Jan Olofsson
 • Lasse Norelius
 • Anders Hägg

Suppleanter

 • Anna Westermark
 • Mohammad Mirmohades

Valberedning

 • Jonathan Alvarsson
 • Rebecca Litzell