Styrelsen

Styrelsen väljs varje år på Föreningsstämman. Det är ett ideelt uppdrag och allt engagemang sker på de förtroendevaldas fritid. För verksamhetsåret 2019 är följande personer valda:

Ordförande

  • Rebecca Litzell

Sekreterare

  • Jonathan Alvarsson

Kassör

  • Sanna Karlsson

Ledamöter

  • Kristian Persson
  • Ann-Sofi Zollner
  • Richard Culander

Suppleanter

  • Lotta Hellström
  • Per Trelje

Valberedning

  • Cecilia Thomas
  • Mohammadali Bahrami