Styrelsen

Styrelsen väljs varje år på Föreningsstämman. Det är ett ideelt uppdrag och allt engagemang sker på de förtroendevaldas fritid. För verksamhetsåret 2023 är följande personer valda:

Ordförande

  • Per Trelje

Sekreterare

  • Fredrik Johansson

Kassör

  • Mohammad Mirmohades

Ledamöter

  • Jonas Jonsson
  • Jan Olofsson
  • Lasse Norelius
  • Anna Westermark

Suppleanter

Valberedning

  • Rebecca Litzell