Odlingskampanjen

SARF har startat en odlingskampanj och vi vill givetvis att så många som möjligt av våra medlemmar ska registrera sina alla fiskar de odlat.

Medlemmen skall själv ha givit fiskarna möjlighet att leka och har sedan själv dragit upp ett antal yngel till ungfiskar (något beroende på art, men vanligen en ålder av 2-3 månader) Hur många ungfiskar som krävs beror på art och odlarens förutsättningar

SARF

Länk till mer om odlingskampanjen

Länk direkt till formuläret för att registrera lyckade odlingar