Månadsmöten

15 januari – Jimmy Asplund kommer och berättar om sin resa till Peru
19 februari – Årsmöte
18 mars
15 april
20 maj

Ett möte i korthet

Här är en kort genomgång av hur våra möten ser ut, eftersom vi har insett att våra sena tider ofta försvårar närvaron för medlemmarna. Alla tider är givetvis väldigt ungefärliga, eftersom alla möten är så olika. Men de ger en överblick över upplägget.

18:30 – lokalen öppnas. Fika och mingel
19:00 – Mötet börjar med genomgång av vad som är på gång
19:10 – Månadsmötesauktionen påbörjas.
19.30 – Dagens program
21:30 – Mötet är slut, men det finns tid för eftermingel.
22:00 – Vi lämnar lokalen.

Det går självklart bra att gå tidigare om man inte hinner vara med på hela mötet.