Kontakta oss

E-post: info@uppsalaakvarieforening.se
Telefon: 076-715 37 00
Postadress:
Uppsala Akvarieförening
c/o Trelje
Ferlinsgatan 33
754 28 Uppsala
Möteslokal: Biotopia, Vasagatan 4, Uppsala.
Plusgiro: 34 55 11-0
Facebook: https://www.facebook.com/groups/338734316157792/