Årsmöte 2024

Härmed kallas medlemmarna i Uppsala Akvarieförening till årsmötet 2024. Välkomna onsdagen den 21/2, klockan 19:00 – 21.00 med fika och mingel från klockan 18:30. Notera att vi är på Herpers Choise på Hållnäsgatan 5B.

Programmet ser ut så här

 • Smörgåstårta och mingel 18.30 – 19.00.
 • Årsmöte.
 • Ev ett kortare föredrag eller tips-tävling.
 • Medlemsauktion.

Om du inte betalt medlemsavgiften än så är det hög tid nu. Du kan även bli medlem på årsmötet men då först efter den nya styrelsen valts.

Ordinarie medlem 100 kr
Familj 150 kr
Junior 50 kr

Dagordning

 • Fråga om mötets behöriga utlysande.
 • Val av ordförande och sekreterare för årsmötet.
 • Val av två justerare.
 • Styrelsens årsberättelse.
 • Revisorernas berättelse.
 • Fråga om ansvarsfrihet för den avgående styrelsen.
 • Val av erforderligt antal styrelseledamöter, jämte ersättare.
 • Val av revisorer.
 • Val av valberedning.

Motioner

Motioner kan skickas till styrelsen på info@uppsalaakvarieforening.se

UAFs styrelse hälsar alla välkomna.

0 kommentarer

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *