Utflykter och samåkning

När föreningen gör saker är vi ofta bilberoende, vi sponsrar de som kör med milersättning från uppsamlingsplatsen till resmålet.

Betalande medlemmar erbjuds denna samåkning.

Villkoret är att bilen är föranmäld och har möjlighet att ta minst två medlemmar.

Anmäl att du har bil eller vill åka med via telefon, Facebook eller mail.

Vi träffas på en lämplig mötesplats och ser hur många bilar som behövs. Överenskommelser om upphämtning och dylikt är givetvis möjligt. Vi ersätter med 18,50 kr/mil.

Ickemedlemmar får givetvis också följa med, i mån av plats.